THE POWER GAME

POW87 ล้มล้าง-ปฏิรูป จุดไม้ขีดไฟในความมืด

November 15, 2021

‘ล้มล้าง’ กลายเป็นข้อหาสำเร็จรูปทางการเมืองไว้ใช้แปะป้ายต่อยอดดำเนินคดี หลังศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยว่าการชุมนุมเรียกร้องให้ปฏิรูปสถาบันพระมหากษัตริย์เข้าข่ายล้มล้างการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข 


คำวินิจฉัยนี้ถือเป็นเรื่องใหญ่ที่อาจกำหนดทิศทางการเมืองไทยในอนาคต
 

‘ล้มล้าง’ ยังกลายเป็นคำที่อาจทำให้ ‘ผู้บังคับใช้กฎหมาย’ ตัดสินใจใช้ความรุนแรงกับกลุ่มคนที่ถูกแปะป้ายนี้ได้คล่องมือขึ้น

คำว่า ‘ล้มล้าง’ จึงมีความหมายคล้ายคำว่า ‘คอมมิวนิสต์’ ในอดีตที่ใช้แปะป้ายกลุ่มนิสิต-นักศึกษา รวมทั้งบรรยากาศการเมืองในช่วงนี้ที่มีการปล่อยเพลงปลุกใจหลายเวอร์ชันคล้ายเพลงหนักแผ่นดินในช่วง 6 ตุลา 2519


บรรยากาศการเมืองหลังคำวินิจฉัย ‘ล้มล้าง’ จึงพลิกผันไปอย่างน่ากลัว


ส่วนหนึ่งเพราะกลุ่มเด็กนั้น ‘ไม่กลัว’ การเคลื่อนไหวเพื่อต่อต้านระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์และยื่นหนังสือถึงสถานทูตเยอรมนีเป็นจุดเริ่มต้นของความขัดแย้งระลอกใหม่


หากจะเปรียบคำวินิจฉัยของศาล ก็อาจเหมือนการจุด ‘ไม้ขีดไฟ’ ในความมืด

ด้านหนึ่ง คือการให้แสงสว่างแก่ผู้คน

แต่อีกด้านหนึ่ง หากไม้ขีดไฟก้านนี้หล่นลงพื้น

เราไม่มีทางรู้เลยว่าผลที่ตามมาจะเป็นอย่างไร

Podbean App

Play this podcast on Podbean App