THE POWER GAME

POW72 สงคราม ‘เวลา’ | รัฐบาลซื้อเวลา-นักศึกษารอเวลา

September 25, 2020

การชุมนุมของนักเรียน นิสิต นักศึกษาที่มีมาต่อเนื่อง รวมถึงในวันที่ 19-20 กันยายน ดูเหมือนจะไม่ส่งผลต่อความคิดและท่าทีของวุฒิสภา (ส.ว.) เห็นได้จากการอภิปรายที่พยายามปกป้องความชอบธรรมในที่มาของตัวเองว่ามาจากประชาชนที่เห็นชอบลงประชามติในคำถามพ่วงของรัฐธรรมนูญ 2560 ตลอดจนท่าทีการอภิปรายของ ส.ว. ที่ขึงขังจนแทบจะชัดเจนว่าจะไม่รับญัตติร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญแม้แต่ฉบับเดียวจากทั้งหมด 6 ญัตติ

 

ท่าทีของ ส.ว. สะท้อนวิธีคิดของฝ่ายผู้มีอำนาจว่าพวกเขาประเมินม็อบต่ำ และเลือกเกม ‘ซื้อเวลา’ แก้รัฐธรรมนูญไปอีก 1 เดือนเป็นอย่างต่ำเพราะอาจมองว่าสามารถใช้เวลาที่ตัวเองซื้อมาจัดการกับสถานการณ์นอกสภาได้ 

 

แต่พวกเขาอาจลืมไปว่า ‘เวลา’ เป็นของคนรุ่นใหม่ นาฬิกาที่ยืมใครต่อใครมาอาจหมุนเข็มย้อนไปเวลาใดก็ได้

 

แต่สัจธรรมของเวลามีแต่เดินไปข้างหน้า

 

...ไม่เคยย้อนกลับมา

Podbean App

Play this podcast on Podbean App